Vi summerar 2021

Divisionschef medborgarservice om året

Alla kan få hjälp till självhjälp med
statens digitala tjänster

Statens servicecenter finns tillhands när människor behöver hjälp i olika livssituationer och för många är det personliga mötet viktigt. En stor andel av de som besöker servicekontoren behöver stöd i att komma in i det digitala samhället. På servicekontoren får besökarna den vägledning som behövs för att de i framtiden ska klara av rendena på egen hand.

Paul Larsson

Kundnöjdheten är väldigt hög och det är tack vare alla fantastiskt skickliga medarbetare som gör att bra jobb i varje kundmöte.

I dag kan medborgare och företagare få vägledning och service inom tjänsteutbudet från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Statens servicecenter finns på 118 kontor från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Under de kommande två åren ska ytterligare 28 nya servicekontor öppnas runt om i landet.

Myndigheter samlade för dig

Människor kan få hjälp med frågor från olika myndigheter på samma plats vilket leder till ökad effektivitet.
– Det är inte bara smidigt för medborgarna att kunna gå till ett och samma ställe för att få hjälp med flera frågor, det är dessutom ett sätt att värna om skattebetalarnas pengar. Att samla de myndigheter som är av stor betydelse för medborgarna under samma tak blir alltså kostnadseffektivt för alla, säger Paul Larsson, divisionschef medborgarservice.

Personlig vägledning

I fokus står alltid det personliga och vägledande mötet. Det vanligaste besöksärendet är att man inte lyckas med sina digitala myndighetsärenden. En stor grupp människor är inte vana vid att uträtta myndighetsärenden via nätet. Enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2021 är det 6 procent av medborgarna som aldrig använder internet, vilket motsvarar cirka 620 000 av Sveriges befolkning.
– Målet på kontoren är att medarbetarna hjälper till självhjälp så att besökarna sedan i största möjliga mån kan klara sina ärenden på egen hand. Med andra ord leder besöken förhoppningsvis till att fler medborgare blir ”myndighetsdigitala”, förklarar Paul.
Och resultaten är lovande. I årets kundundersökning har 97 procent av servicekontorens 2,2 miljoner besökare svarat att de fick den hjälp de behövde.

Framtiden är flexibel

Idag tillhandahåller servicekontoren tjänster från fyra myndigheter och det finns en tydlig målbild att utöka. Det pågår till exempel pilotprojekt med Migrationsverket och Domstolsverket, s amt Malmö Stad och Örebro kommun.
Utmaningen är att fortsätta erbjuda service på ett kostnadseffektivt sätt och nu pågår ett omfattande arbete för att hitta nya vägar att göra mötena mer effektiva. Det kan göras på flera olika sätt som alla innebär en ökad flexibilitet.
Det finns även en ambition att utöka distansservicen via video fram till 2025, för att på så sätt kunna fördela arbetet mellan kontoren beroende på arbetsbelastning. I utvecklingsplanen finns även mobila lösningar.
– I dagsläget handlar det om att handläggarna kan jobba portabelt med laptops från kommunkontor, bibliotek och mässor. På sikt föreställer jag mig en lösning som påminner om en bok- eller blodbuss, säger Paul.