Vi summerar 2021

Divisionschef myndighetsservice om året

Vi ska bli innovativa tjänsteutvecklare tillsammans med våra kunder

På bara tio år har Statens servicecenter gått från att stötta sju kundmyndigheter med administration till att nu sköta administration åt över 160 kundmyndigheter och hantera cirka 1,4 miljoner löneutbetalningar till anställda i staten. Nu vill Statens servicecenter ta nästa steg tillsammans med kunderna.

Hans Tynelius

Vi jobbar hårt med att hålla en utvecklingstakt som lever upp till kundernas förväntningar.

Tillsammans med kunderna sitter Statens servicecenter på den största samlade kompetensen inom det statliga löne- och ekonomiområdet. Här är administration kärnverksamheten och genom att allt fler myndigheter överlåter de tjänsterna till Statens servicecenter kan de både spara resurser och lägga all sin kraft på den egna verksamheten. En annan fördel är att Statens servicecenter sköter upphandlingarna av alla system och kan därför som större aktör pressa leverantörspriserna. Det innebär också en garanterad säkerhetsnivå på alla tjänster.

Fler ska upptäcka fördelarna med att vara kund hos Statens servicecenter

Många blivande kunder är positiva till att ta del av Statens servicecenters tjänsteutbud.
– Vår ambition är att ännu fler myndigheter ser fördelarna med att bli kunder hos oss i takt med att våra tjänster utvecklas, säger Hans Tynelius, divisionschef myndighetsservice.
Ju fler som ansluter sig, desto mer kostnadseffektivt blir det på sikt. Inte bara för de enskilda myndigheterna utan för hela statsförvaltningen.
– Många myndigheter kommer att ta del av våra tjänster kommande år. Vi fick under 2021 i uppdrag av regeringen att ta fram en anslutningsplan för lönerelaterade tjänster för perioden 2022–2025. Vi ska även ta emot ytterligare tio myndigheter till e-handelstjänsten, berättar Hans.
Målet är att antalet myndigheter som tar del av Statens servicecenters löne- respektive e-handelstjänst ökar till att omfatta 60 respektive 40 procent av antalet anställda i staten 2025.

Ambitionen är att utveckla effektiva tjänster som kunderna efterfrågar

Tjänsteutveckling är ett område som Statens servicecenter kommer att prioritera de kommande åren.
– Vi jobbar hårt med att hålla en utvecklingstakt som lever upp till kundernas förväntningar. Omvärlden förändras hela tiden, vilket innebär nya lagar och regler samt nya behov från våra kunder, säger Hans.
En viktig framgångsfaktor för att kunna arbeta med utveckling är att inledningsvis standardisera tjänster och system. Under 2021 har myndigheten främst arbetat med att ta fram en mer standardiserad grundtjänst som i korthet är en sammanslagning av lön, e-handel och redovisning.
Hans framhåller även att automatisering och digitalisering är andra viktiga framgångsfaktorer. Administrativa processer kan med fördel underlättas genom appar och enkla gränssnitt. Ett exempel som sparar tid och ökar mobiliteten är attestering av fakturor genom en app som kommer under senare delen av 2022.

Innovation med kunden i fokus

Siktet är inställt på att fortsätta att utveckla tjänster i nära dialog med kunder och blivande kunder.
– Genom att involvera kunderna i vår tjänsteutveckling kan vi ta fram tjänster som efterfrågas och göra gemensamma prioriteringar. Referensgrupperna är en
jätteviktig källa för direkt återkoppling kring vad som fungerar och inte. Utifrån informationen kan vi ta säkrare beslut för utvecklingen av alla tjänster, från lön till e-handel, säger Hans