Vi summerar 2021

Effektiv och tillgänglig statsförvaltning

En service som gynnar fler

Skylten från ett servicekontor.

Statens servicecenter ska bidra till en effektiv och tillgänglig statsförvaltning. Vi sköter administration åt drygt 160 statliga myndigheter med fokus på administrativa tjänster och konsultstöd inom ekonomi, lön och HR. De myndigheter som anlitar oss kan i stället fokusera på sin kärnverksamhet.
Genom att arbeta tillsammans med andra myndigheter kan vi samordna de övergripande administrativa tjänstebehoven och leverera tjänster som skapar volymfördelar och kostnadseffektivitet inom den svenska statsförvaltningen

Vägledning som gör skillnad

Vi ger även information och vägledning i myndighetstjänster. På våra servicekontor kan både privatpersoner och företag få information, vägledning och hjälp i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Mycket av vårt arbete på servicekontoren handlar om att hjälpa besökarna att använda myndigheternas e-tjänster.

I slutet av 2021 hade vi 118 servicekontor runt om i landet och under 2022 planerar vi att öppna ytterligare 14 servicekontor. Under 2021 hade våra servicekontor cirka 2,2 miljoner besökare. Statens servicecenter har cirka 1 500 anställda och huvudkontoret finns i Gävle.

På uppdrag av regeringen

Vår myndighet ligger under Finansdepartementet och verksamheten styrs av regeringen genom myndighetens instruktion, regleringsbrev och andra särskilda regeringsbeslut. Myndigheten ska hålla en balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service och på det sättet bidra till att öka effektiviteten och minska de administrativa kostnaderna i statsförvaltningen.

Statens servicecenters intäkter fördelas på avgiftsfinansierad verksamhet och anslagsfinansierad verksamhet. Våra administrativa tjänster finansieras genom
avgifter från de myndigheter som köper dem. Servicekontoren finansieras genom anslag från regeringen.

För femte året i rad kan vi redovisa ett ekonomiskt överskott i verksamheten. Det uppgick till 11,9 miljoner kronor. Förutom att betala tillbaka på vår skuld till statskassan använder vi pengarna till att satsa på innovation och tjänsteutveckling.