Vi summerar 2021

GD har ordet

Nu växlar vi upp

Åsa Lindh

Det är med stolthet jag blickar tillbaka på det gångna året. Tack vare mycket goda arbetsinsatser från myndighetens medarbetare kan fler medborgare ta del av statens service på fler platser. Statens servicecenter öppnade två nya servicekontor under 2021 och vid utgången av året hade vi inte mindre än 118 servicekontor som förstärker den statliga servicen i hela landet.

Och det stannade inte där. Utöver den vägledning och hjälp som besökare tidigare erbjudits från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket, anslöt Statens servicecenter ytterligare myndighetstjänster till servicekontoren. Guidning kring Arbetsförmedlingens kundtorgstjänster ingår numera i utbudet på alla kontor. Därutöver pågår förstudier och pilotverksamhet inom Migrationsverkets och Domstolsverkets verksamheter. En utveckling som syftar till att säkerställa en likvärdig, effektiv och tillgänglig service till medborgarna i hela landet.

Glädjande nog svarar 97 procent av servicekontorens 2,2 miljoner besökare att de fick den hjälp de behövde i fjol. Ett viktigt kvitto som visar att Statens servicecenter stöttade människor i deras vardag, särskilt de som är helt beroende av personlig service när det gäller frågor om skatter, folkbokföring, socialförsäkringar, pensionsvillkor, och mycket annat.

Det är inte bara inom servicekontorsverksamheten som Statens servicecenter har kundernas bästa för ögonen. Under 2021 höjde vi ambitionsnivån för att leverera ännu bättre administrativa tjänster till våra kundmyndigheter. Vi har fortsatt samarbeta med kundmyndigheter i olika referensgrupper för att skapa förankring och samsyn kring vår tjänsteutveckling. Statens servicecenter fattade beslut om en ny strategisk inriktning under året. Den ska säkerställa en innovativ tjänsteutveckling som fångar kundernas behov och där säkerhetsfrågorna är en grundbult i utvecklingsarbetet. Resultatet från vår årliga kundundersökning bland kundmyndigheterna visar bland annat att 79 procent av användarna instämmer i att vi är leveranssäkra.

I slutet av 2021 var 161 myndigheter anslutna till Statens servicecenter. Anslutningstakten av nya kunder har varit låg under året vilket till stor del beror på att vi har fokuserat på att migrera ett stort antal kundmyndigheter till nyare önesystem. Det är positivt att allt fler myndigheter ser fördelarna med att ansluta sig till vår standardiserade grundtjänst inom lön, redovisning och e-handel. Under kommande år växlar vi upp och ser fram emot att kunna ta emot betydligt fler kunder, framförallt till vår lönetjänst och till vår e-handelstjänst.

För femte året i rad kan vi redovisa ett ekonomiskt överskott i verksamheten. Det uppgick till 11,9 miljoner kronor vilket är i linje med resultatkravet i regleringsbrevet.

2021 var mitt första år som generaldirektör för Statens servicecenter. Det bestående intrycket är hur väl verksamheten har utvecklats, trots att det inte har saknats utmaningar under ett år som präglades av den pågående coronapandemin. Det bådar gott för det kommande året.


Åsa Lindh
Generaldirektör