Klartecken för statligt e-arkiv

Statens servicecenter har fått klartecken att upphandla en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst. Satsningen på e-förvaltning för statlig effektivisering går därmed vidare. Tjänsten planeras att lanseras 2017-2018.

Regeringen beslutade den 6 maj att Statens servicecenter, i samverkan med Riksarkivet, fortsätter med etapp två i uppdraget att ta fram en myndighetsgemensam e-arkiv tjänst vilket innebär kravställning och upphandling av tjänsten.  E-arkiv blir en tjänst som Statens servicecenter kommer att erbjuda till Sveriges myndigheter.

– Vi är mycket glada över att regeringen fortsätter den digitala satsningen. Vi är redo att påbörja nästa fas i projektet och vi planerar att lansera tjänsten 2017-2018, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.

En gemensam e-arkivtjänst ska förenkla hanteringen av samt tillgängligöra information effektivare för såväl myndigheter som medborgare och företag, samtidigt som tjänsten ska kunna ge stora besparingar.

Sju pilotmyndigheter har skrivit på en avsiktsförklaring och blir därmed först att använda tjänsten. Dessa är Bolagsverket, Energimyndigheten, Fortifikationsverket, Post- och telestyrelsen, Statens fastighetsverk samt länsstyrelserna i Stockholms och Västernorrlands län.

Målet är att de sju pilotmyndigheterna ansluter sig till e-arkivtjänsten under åren 2016–2017. Från och med 2017-2018 kan fler myndigheter anslutas.

Mer information och kontakt


Thomas Pålsson
Generaldirektör
072-519 83 00

Cia Jarehov
Projektledare
070-545 88 70

Senast uppdaterad: 2018-05-20