Myndighetsgemensamt e-arkiv snart verklighet

I en rapport till regeringen i dag presenterar Statens servicecenter och Riksarkivet en modell för en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst. Tjänsten kommer att ge stora besparingar och bidra till en effektiv e-förvaltning.

Syftet med en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv är att förenkla bevarandet av offentlig information och samtidigt göra den lättillgänglig. Varje myndighet måste säkerställa tillgången till sina allmänna handlingar på både kort och lång sikt för att kunna upprätthålla demokrati och rättssäkerhet, stödja forskning och utveckling samt bevara kulturarvet.

– Det är mycket viktigt att vi kan erbjuda en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst för att uppnå optimala effektiviseringsvinster för statsförvaltningen och samhället i stort. För att möjliggöra en upphandling med konkurrenskraftiga anbud på system och drift, och för att respektive myndighets arkivinformation ska få juridiskt skydd, krävs en förordningsreglerad anslutning till tjänsten, säger Thomas Pålsson, generaldirektör på Statens servicecenter.

– I dagsläget har många myndigheter svårt att komma i gång med digital arkivering på egen hand. För flertalet myndigheter är en anslutning till en förvaltningsgemensam tjänst därför sannolikt den enklaste och mest kostnadseffektiva lösningen, säger Cia Jarehov, projektledare på Statens servicecenter.

Enbart lagring i verksamhetssystem räcker inte för att säkerställa bevarandet av de stora mängder elektronisk information som byggs upp inom statsförvaltningen. I dagsläget finns det en stor risk för att information försvinner. Alla myndigheter behöver börja e-arkivera för att tillgången till allmänna handlingar över tid ska kunna tillgodoses. Många myndigheter har efterfrågat den här tjänsten, även kommuner och landsting.

Statens servicecenters och Riksarkivets modell tillgodoser kraven på funktionalitet, säkerhet och juridiska villkor. Samtliga pilotmyndigheter i projektet står bakom modellen.

För att upphandlingsprocessen ska kunna fortsätta krävs nu ett nytt regeringsbeslut som bland annat innehåller förordningsreglering och finansiering av upphandlingen.

Mer information och kontakt


Thomas Pålsson
Generaldirektör
072-519 83 00

Cia Jarehov
Projektledare uppdrag e-arkiv
070-545 88 70

Senast uppdaterad: 2018-05-20