Nu börjar upphandlingen av myndighetsgemensamt e-arkiv

Statens servicecenter bjuder in leverantörer att ansöka om att delta i upphandlingen av en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst. Upphandlingsformen gör det möjligt för Statens servicecenter att i samverkan med leverantörer utforma den bästa e-arkivlösningen.

Statens servicecenter har valt att använda upphandlingsformen konkurrenspräglad dialog. Den innebär att leverantörer får ansöka om att delta i en dialog om hur det förvaltningsgemensamma e-arkivet ska utformas.

– Fördelen med upphandlingsformen är att den ger oss möjlighet att i samverkan med leverantörerna utforma den bästa e-arkivlösningen för statsförvaltningen. Upphandlingsformen, avtalets längd och den potentiella volymen av kunder till tjänsten gör att vi hoppas att intresset från näringslivets leverantörer blir stort, säger Cia Jarehov, projektledare på Statens servicecenter.

Målet är att skapa en säker, kostnadseffektiv och flexibel e-arkivtjänst med breda möjligheter att stödja myndigheters verksamhet oavsett storlek och uppdrag. Genom att använda tjänsten kan myndigheterna säkerställa bevarandet av och tillgången till allmänna handlingar i statsförvaltningen. Statens servicecenter avser att upphandla systemstöd, drift och konsulttjänster.

Intresset för tjänsten har varit stort både bland myndigheter och potentiella leverantörer sedan projektstarten i augusti 2014. Målet är att teckna avtal med en leverantör under första kvartalet 2018. Därefter är sju pilotmyndigheter först ut med att anslutas till tjänsten. Ytterligare 122 myndigheter överväger att köpa tjänsten enligt en undersökning som Statens servicecenter genomförde under hösten 2016. I slutet av 2018 förväntas övriga myndigheter kunna börja anslutas till tjänsten.

Kontakt

Cia Jarehov
Projektledare uppdrag e-arkiv
070-545 88 70

Senast uppdaterad: 2018-12-11