Ny upphandling av e-arkiv för staten

Statens servicecenter ska påbörja en ny upphandling av ett statligt e-arkiv. Upphandlingen syftar till att öka tillgängligheten, förbättra servicen och bättre möta kraven på öppenhet från medborgare, företag och media.

Alla myndigheter har ansvar för att bevara sin information, oavsett om den finns i pappersform eller digital form. Dagens system är i många fall gamla och tekniken förlegad. Därför krävs en ny förvaltningsgemensam e-arkivtjänst för att kunna bevara myndigheternas information för framtiden.

– Vi vill ge ökad service till medborgarna och visa upp nyttan för allmänheten med statens e-arkiv, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.

Fördelarna med att samla myndigheternas arkivhandlingar på ett ställe är många; det skapar möjlighet för staten att sänka kostnaderna, men också möjlighet att se till att informationen lagras säkert och långsiktigt.

Av säkerhetsskäl kommer staten stå för den tekniska driften av e-arkivtjänsten. Däremot kommer Statens servicecenter starta en upphandling för att teckna avtal med en eller flera leverantörer för själva tjänsten.

– Det här en möjlighet inte bara för myndigheterna att effektivisera verksamheten utan också en möjlighet för näringslivet att teckna avtal med staten, säger Thomas Pålsson.

Informationen är även en resurs som ska kunna återanvändas av olika intressenter, såsom näringslivet och media, på kort och lång sikt, enligt Thomas Pålsson.

Mer information och kontakt

Robert Gallusson, presschef, 073-077 76 73

Läs vidare

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv (slutrapport juni 2019)

Senast uppdaterad: 2019-06-20