Stort intresse bland myndigheter för nya gemensamma e-arkivtjänsten

När regeringen ger klartecken kan Statens servicecenter påbörja upphandlingen av ett myndighetsgemensamt e-arkiv. Intresset för en anslutning till e-arkivtjänsten är stort bland Sveriges myndigheter.

Regeringen har gett Statens servicecenter i uppdrag att i samverkan med Riksarkivet utveckla en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. Nu överlämnar Statens servicecenter rapporten ”En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv – delrapport december 2016” till regeringen.

– Vi är redo att börja upphandlingen av det förvaltningsgemensamma
e-arkivet när regeringen ger klartecken. Tjänsten ger samhället stora vinster. Den förbättrar bevarandet av offentlig information, och gör informationen enklare tillgänglig för såväl myndigheter som för medborgare, företag och organisationer, säger Thomas Pålsson, generaldirektör, Statens servicecenter.

Det finns ett stort intresse bland Sveriges myndigheter att ansluta sig till e-arkivtjänsten. Det visar en enkät som Statens servicecenter genomförde i oktober. Av de 147 myndigheter som svarade på enkäten överväger 122 att ansluta sig. Till dessa kommer sju pilotmyndigheter som blir de första att ansluta sig till tjänsten.

Målet med att inrätta e-arkivtjänsten är att skapa förutsättningar för ett ökat och effektivare digitalt bevarande och tillgängliggörande av offentlig information inom statsförvaltningen. Den digitala informationen ska kunna finnas kvar för all framtid. Informationen måste därför kunna läsas, förstås, användas och återutnyttjas även på mycket lång sikt.

Ett förvaltningsgemensamt e-arkiv leder till minskade kostnader för
e-arkivering inom staten som helhet. För att kunna genomföra upphandlingen av e-arkivtjänsten bedömer Statens servicecenter att det är nödvändigt att regeringen dels bidrar med finansiering, dels förordningsreglerar anslutningen av myndigheter till tjänsten.

Upphandlingen kan påbörjas under andra kvartalet 2017.

Mer information och kontakt


Thomas Pålsson
Generaldirektör
072-519 83 00

Cia Jarehov
Projektledare uppdrag e-arkiv
070-545 88 70

Senast uppdaterad: 2018-12-11