Ekonomistyrningsverkets öppna remiss om frågorna om internrevision

Ingivare/svar till: Ekonomistyrningsverket
Svar lämnat: 2015-08-17
Diarienummer: 10528-2015/1131