Förslag till ny föreskrift om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter

Ingivare/svar till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Svar lämnat: 2016-02-08
Diarienummer: 10865-2015/1131