Ingivare/svar till: Justitiedepartementet
Svar lämnat: 2015-11-16
Diarienummer: 10762-2015/1131