Remiss - Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Ingivare/svar till: Finanasdepartementet
Svar lämnat: 2020-04-01
Diarienummer: 2020-00053-1.10