Inbjudan att delta i ett utvecklingsprogram för e-handel

9 sep - 25 mar
Stockholm och webbmöten
Joakim.Persson@statenssc.se
Kundvagn på dator

Statens servicecenter erbjuder er med fler än 50 anställda att delta i ett utvecklingsprogram för effektivare inköp med e-handel.

Statens servicecenter erbjuder er med fler än 50 anställda att delta i ett utvecklingsprogram för effektivare inköp med e-handel.

Deltagande i programmet innebär att ni får ett kontinuerligt och behovsanpassat stöd för att utveckla era inköpsprocesser och på så sätt effektivisera er verksamhet.

Programmet riktar sig till myndigheter som har en önskan om att utveckla sig inom området e-handel. Roller som programmet riktar sig till kan exempelvis vara ansvarig för införandet av e-handel, upphandlare eller motsvarande.

Ni kommer att formulera mål och strategier för ert e-handelsarbete och få stöd och konkreta verktyg för att genomföra identifierade förbättringsåtgärder. Programmet ger er dessutom tillgång till ett nätverk av motiverade myndigheter att samarbeta med.

Programmet är uppdelat i fyra huvudområden som omfattar:

- Mål och strategi
- Problemlösning och verktyg
- Uppföljning och stöd
- Avslut och nästa steg

Mellan träffarna kommer ni att få uppdrag/aktiviteter som syftar till att bidra till er effektivisering inom e-handel.

Ni kommer även att få träffa representanter från Myndigheten för digital förvaltning, Upphandlingsmyndigheten, Försäkringskassan och Kammarkollegiet.

Mer information
Datum: 9 september 2020 - 25 mars 2021
Tid: 09:00 - 16:30
Ort: Stockholm och webbmöten
Plats: Statens servicecenter S:t Paulsgatan 6
Kontakt: Joakim.Persson@statenssc.se
Pris: 10 000 per myndighet
Om Statens servicecenter