Inbjudan att delta i ett utvecklingsprogram för e-handel

1 jan
Våren 2021 - Stockholm och webbmöten
carolina.karen@statenssc.se

Viktig information till deltagare

Observera att datumet är framflyttat på grund av pandemin, anmälda deltagare är informerade via e-post. Om du önskar anmäla dig kontakta nedanstående kontaktperson. Datum uppdateras i augusti.

Kundvagn på dator

Statens servicecenter erbjuder er med fler än 50 anställda att delta i ett utvecklingsprogram för effektivare inköp med e-handel.

Statens servicecenter erbjuder er med fler än 50 anställda att delta i ett utvecklingsprogram för effektivare inköp med e-handel.

Notera! Just nu är programmet fullbokad och tar inte längre mot nya anmälningar. Det går bra att anmäla intresse för reserv med möjlighet att kunna delta om någon av de redan anmälda avbokar.

Deltagande i programmet innebär att ni får ett kontinuerligt och behovsanpassat stöd för att utveckla era inköpsprocesser och på så sätt effektivisera er verksamhet.

Programmet riktar sig till myndigheter som har en önskan om att utveckla sig inom området e-handel. Roller som programmet riktar sig till kan exempelvis vara ansvarig för införandet av e-handel, upphandlare eller motsvarande.

Ni kommer att formulera mål och strategier för ert e-handelsarbete och få stöd och konkreta verktyg för att genomföra identifierade förbättringsåtgärder. Programmet ger er dessutom tillgång till ett nätverk av motiverade myndigheter att samarbeta med.

Programmet är uppdelat i fyra huvudområden som omfattar:

- Mål och strategi
- Problemlösning och verktyg
- Uppföljning och stöd
- Avslut och nästa steg

Mellan träffarna kommer ni att få uppdrag/aktiviteter som syftar till att bidra till er effektivisering inom e-handel.

Ni kommer även att få träffa representanter från Myndigheten för digital förvaltning, Upphandlingsmyndigheten, Försäkringskassan och Kammarkollegiet.

Mer information
Datum: 1 januari 2021
Tid: 00:00
Ort: Våren 2021 - Stockholm och webbmöten
Plats: Statens servicecenter S:t Paulsgatan 6
Kontakt: carolina.karen@statenssc.se
Pris: 10 000 per myndighet