Serviceorganisation för statlig lokal service

Servicecenterutredningen utreder förutsättningar, tjänsteutbud och organisering för en samlad serviceorganisation för lokal statlig service. Regeringen utgångspunkt är att Statens servicecenter ska ansvara för serviceorganisationen från den första juni 2019.

Statens servicecenter har i uppdrag att bistå servicecenterutredningen enligt regeringsbeslut 2017-09-07.

Tillsammans med berörda myndigheter börjar vi förbereda för förändringen av en ny organisering av den statliga lokala servicen. Statens servicecenter inrättade den första januari 2018 en ny division, medborgarservice, där verksamheten för serviceorganisationen ska placeras, i enlighet med servicecenterutredningens delrapport ”Servicekontor i ny regim".

Regerings informationssida med rapporter

Viktiga datum relaterat till servicekontorsutredningen

Den 1 juni  2019

Statens servicecenter ansvarar för en samlad serviceorganisation för statlig lokal service i Sverige.

Den 30 augusti 2018

Regeringen beslutar att ändra uppdraget till Statens servicecenter att förbereda inordnandet av uppgiften att tillhandahålla lokal statlig service åt Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket vid servicekontor till att gälla från och med 1 juni 2019.

Regeringsbeslut 2018-08-30 – Lokal statlig service, ändring av uppdrag (PDF, öppnas i nytt fönster)

Den 31 maj 2018

Slutrapport från utredaren med

– en plan för när tillhandahållande av service för fler myndigheter kan ske vid de lokala kontoren samt vid behov föreslå ändringar i organisationen, dimensionering och finansiering för den utökade serviceorganisationen. 

– förslag till ytterligare platser där serviceorganisationen ska tillhandahålla service.

Den 15 mars 2018

Regeringen uppdrar åt Statens servicecenter att förbereda inordnandet av uppgiften att tillhandahålla lokal statlig service åt Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket vid servicekontor den 1 januari 2019.

Regeringsbeslut 2018-03-15 – Lokal statlig service (PDF, öppnas i nytt fönster)

Den 7 september 2017

Regeringsbeslut om ny statlig organisation för lokal service. Regeringen utser Mats Sjöstrand till utredare.

Den 15 december 2017

Delrapport från utredningen med förslag om vilket serviceutbud som bör finnas vid serviceorganisationens lokala kontor

– en plan när de lokala kontoren ska tillhandahålla service avseende Försäkringskassans, Pensionsmyndighetens och Skatteverkets verksamhet samt

– hur serviceorganisationen inledningsvis ska vara organiserad, dimensionerad och finansierad. 

Kontakt

Clas Heinegård
Projektledare
fornamn.efternamn@statenssc.se

Senast uppdaterad: 2019-09-24
Publicerad: 2018-05-03
Om Statens servicecenter