INTRANÄT

Dina sparade system

Lägg till system

Gott resultat i vårens kundundersökning

Bild

Resultatet från vår senaste kundundersökning visar på att de allra flesta som besöker Statens servicecenters servicekontor är mycket nöjda med servicen. Nöjd kund-index (NKI) uppgår återigen till 93, en fortsatt mycket hög nivå. Svarsfrekvensen var också högre jämfört med tidigare år.

4 252 respondenter svarade på undersökningen som ägde rum under veckorna 11-12. Det innebär 11 procent av det totala antalet besökare på de deltagande servicekontoren.

– Vi hade 10% svarsfrekvens som mål i vårens undersökning – över dubbelt så högt som vi hade våren 2022 - och vi lyckades överträffa det målet med en procentenhet. Det är tack vare en satsning på kommunikationen som gjorde att fler besökare valde att svara på enkäten, berättar Oscar Silfverstolpe, verksamhetsutvecklare på Statens servicecenter.

Det totala resultatet visar att:

  • 96% av respondenter fick ett bra bemötande
  • 95% fick den hjälp de behövde
  • 94% fick svar inom rimlig tid

Kännedom om kunden

Förutom frågor om besökarens upplevelse av service ställdes det frågor om bland annat vilken myndighet ärendet gällde, om besökaren hade fått tips eller råd att besöka ett servicekontor och hur ofta de besöker ett servicekontor.

Vanliga anledningar till varför man väljer att besöka ett servicekontor är fortsatt för att få hjälp med e-tjänsterna, ID-kortsärenden eller att man behöver lämna in fysiska papper. De flesta besöken gällde Skatteverkets tjänster men en liten minskning syntes i vårens mätning jämfört med året innan. Näst flesta besöken berörde Försäkringskassan och på tredje plats hamnade Arbetsförmedlingen.

Fortsatt utveckling

– Med ett så här fantastiskt resultat kan det kännas svårt att identifiera utvecklingsområden. Men kännedomen om våra besökare och deras beteende, och hur de utvecklas över tid, är viktiga för både oss själva och våra samverkansmyndigheter. Till exempel tänker jag på utvecklingen av e-tjänster, samt hur vi själva ska se på vår organisation och vårt arbetssätt. Visst värmer det hjärtat när man ser siffrorna gällande bemötandet, ett stort tack till alla servicehandläggare, säger Paul Larsson, verksamhetsområdeschef på Statens servicecenter.

Statens servicecenter genomför återkommande kundundersökningar på servicekontoren. Resultatet innefattar en avvägd geografisk och storleksmässig spridning av servicekontor över hela landet.

Det representativa resultatet från undersökningen bygger på 4 252 digitala enkätsvar, vilket motsvarar 11 procent av besökarna på dessa kontor. Enkäten kunde besvaras på språken svenska, engelska, arabiska, somaliska och tigrinja

Undersökningen genomfördes under veckorna 11-12, 2023 av Statens Servicecenter med hjälp av Origo Group.

NKI – Nöjd Kund Index är ett vedertaget mått på en sammanvägd nöjdhet hos en verksamhets intressenter och målgrupper.

Läs mer om NKI hos undersökningsföretaget Origo Group.