Om Statens servicecenter

Statens servicecenter bildades 2012 med uppdraget att göra staten mer effektiv och tillgänglig. Vi är en statlig myndighet under Finansdepartementet och hos oss pågår en spännande utveckling i takt med att våra uppdrag kontinuerligt utökas.

Vi sköter administration åt närmare 170 statliga myndigheter med fokus på administrativa tjänster och konsultstöd inom ekonomi, lön och HR.

Vi ger också information och vägledning i myndighetstjänster till privatpersoner och företag på våra servicekontor över hela landet.

Jobba hos oss

Vår verksamhet inom lönehantering, HR och ekonomi ska effektivisera statens administration. Genom att arbeta tillsammans med andra myndigheter kan vi samordna de övergripande administrativa tjänstebehoven och leverera tjänster som skapar volymfördelar och kostnadseffektivitet inom den svenska statsförvaltningen.

På våra servicekontor ger vi vägledning och service till privatpersoner och företagare i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Statens servicecenter är också beredskapsmyndighet inom sektorn för ekonomisk säkerhet. Det innebär att vi ska bidra till att stärka landets civila försvar och krisberedskap genom att utveckla och leverera stabila och säkra tjänster och system så att löner till statsanställda kan betalas ut även i kristider.

Vårt uppdrag
Mer om vår organisation

Snabba fakta om Statens servicecenter

  • Vi är en statlig myndighet under Finansdepartementet.
  • Myndigheten bildades den 1 juni 2012.
  • Vi sköter administration åt närmare 170 statliga myndigheter med fokus på administrativa tjänster och konsultstöd inom ekonomi, lön och HR.
  • Våra tjänster till myndigheter täcker in 47 procent av alla statsanställda.
  • På våra servicekontor erbjuder vi privatpersoner och företagare vägledning i flera myndigheters e-tjänster.
  • Under 2023 utökades den statliga lokala servicen till sammanlagt 138 servicekontor över hela landet.
  • Under 2023 hade de statliga servicekontoren närmare 2,6 miljoner besökare och drygt tre miljoner ärenden hanterades.
Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2024-03-07
Publicerad: 2016-09-05