Statens servicecenters första robot i drift

Den första robotprocessen är i gång och först ut blev rekvisitionsblanketten ingående moms.

Vid månadsskiftet april, maj kommer denna robotprocess att införas för ytterligare 15 myndigheter som är kunder till Statens servicecenter. Tanken är att den här processen redan under sommaren kommer att vara i gång för cirka 50 av drygt 60 myndigheter som är kunder till Statens servicecenter.

– Det har tagit tid att komma i gång med våra robotprocesser, men arbetet har varit väldigt lärorikt och vi har nu en bättre förståelse för hur själva programmet och roboten fungerar, vilket ger oss bra förutsättningar i vårt fortsatta arbete, säger Annika Fransson, ekonomikonsult på Statens servicecenter.

Fortsatt effektivisering

Parallellt med detta fortsätter projektgruppen med ytterligare två processer. Näst på tur blir att fylla i skattedeklarationen och avstämningar efter Hermes.

Lena Darås, chef för konsultavdelningen på Statens servicecenter, om fördelarna med robotiserade processer.

– Roboten arbetar 24 timmer dygnet, 365 dagar om året vilket bidrar till effektivitet. Den gör inte heller några slarvfel och bidrar till en kvalitativ leverans och våra konsulter kan koncentrera sig på eventuella avvikelselistor.

Projektgruppen utvärderar nu vilka fler processer som skulle kunna vara lämpliga att gå vidare med.

Fakta​

I arbetet med att automatisera rutinuppgifter på Statens servicecenter har tekniken Robotic Process Automation (RPA) använts. RPA på svenska översätts till robotstyrd processautomation. Den kan utföra manuella och repetitiva arbetsuppgifter. Tekniken använder datorprogram som efterliknar det arbete en människa gör på datorn, steg för steg, musklick för musklick.

Projektet har använt programvaran UiPath, vilket är  ett program för att automatisera arbetsprocesser.

Kontakt


Åsa Gradén Lundkvist

Projektledare
Fornamn.Efternamn@statenssc.se

Senast uppdaterad: 2018-05-21