Arbeta hos oss

Hos oss får du bidra med din kompetens i arbetet för en effektivare statsförvaltning på uppdrag av regering och riksdag.

Man vid dator

Gå direkt till Lediga jobb

Våra värdeord är leveranssäkra, effektiva och engagerade. Dessa ligger till grund för vårt gemensamma arbete, bland annat genom att

 • vårt engagemang märks i vår entreprenörsanda, laganda och vårt kundfokus
 • vi är leveranssäkra genom att vi håller det vi lovar
 • vi arbetar med eget ansvar som del i ett team med ett gemensamt mål vilket bidrar till att vi är effektiva.

Förmåner och villkor

Som statlig arbetsgivare erbjuder vi våra anställda förmåner som vi är stolta över. Här presenterar vi några punkter av det du kan förvänta dig som anställd hos oss.

Arbetstid

 • Den ordinarie arbetstiden är 39,75 timmar per vecka.
 • Du har möjlighet att tillämpa flextid från klockan 06:00 till 09:00 och 15:00 till 21:00.

Semester

 • Till och med det år du fyller 29 år har du 28 semesterdagar per kalenderår.
 • Från och med det år du fyller 30 år har du 31 semesterdagar per kalenderår.
 • Från och med det år du fyller 40 år har du 35 semesterdagar per kalenderår.

Friskvård och sjukvård

 • Du har möjlighet att ägna en arbetstimme per vecka till friskvårdsaktivitet.
 • Du kan få friskvårdsbidrag upp till 4 000 kr per kalenderår. Arbetsgivaren står för 75 procent av kostnaden.
 • Du har tillgång till företagshälsovård och även möjlighet till ersättning för besök hos läkare och sjukgymnast, vid sjukhusvård och vissa läkemedel samt ersättning för synundersökning och arbetsglasögon vid behov.

Pension

 • Pensionsavsättning enligt statliga villkor.
 • Möjlighet till deltidspension från 61 år.
 • Du kan öka avsättningen till din tjänstepension genom att växla in upp till tio sparade semesterdagar per kalenderår, alternativt att avsätta del av lön per månad.

Föräldraskap och arbetsliv

 • Flextid som ger möjlighet att finna lösningar som främjar familj- och arbetsliv.
 • Mötestider förläggs i den mån det är möjligt så att de går att förena med föräldraskap.
 • Arbetsgivaren betalar ut föräldrapenningtillägg vid föräldraledighet.

Tjänstledighet

 • Möjlighet att vara tjänstledig för studier, militärtjänst, prova på egen näringsverksamhet samt för vård av nära anhörig och vid fackligt förtroendemannauppdrag
 • Möjlighet att vara tjänstledig för att under upp till två år arbeta i en tidsbegränsad tjänst hos en annan statlig arbetsgivare.

Anställningsvillkor

Vissa detaljer i anställningsvillkoren skiljer sig åt beroende på din eventuella facktillhörighet. Ta del av aktuella villkorsavtalen där anställningsvillkoren finns dokumenterade.

Villkorsavtal Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket – Saco-S

Villkorsavtal Arbetsgivarverket – Seko

Bisyssla

En bisyssla är en anställning, ett uppdrag eller en verksamhet som utövas utanför anställningen. Statligt anställda får inte ha en bisyssla som riskerar att rubba förtroendet för dennes eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

Så hanterar vi dina personuppgifter när du söker en tjänst

Vid rekrytering

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2023-09-01
Publicerad: 2018-02-15