Arbetsgivardeklaration på individnivå – vad påverkas?

Från och med 1 januari 2019 gäller Skatteverkets nya regler för arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter.

Förändringen innebär att arbetsgivaren ska redovisa utbetalda ersättningar, förmåner och skatteavdrag per individ varje månad. I och med att redovisningen sker månadsvis kommer den årliga kontrolluppgiften till Skatteverket att utgå.

Det är nu av ännu större vikt att rapportering och attestering görs i tid, annars kan det innebära att felaktig lön betalas ut och skuld uppstår. Konsekvensen kan bli att ett skatteavdrag görs som inte får återbetalas av arbetsgivaren.

Inom Statens servicecenter pågår ett nära samarbete med systemleverantörer och Skatteverket med att förbereda system, processer och arbetsrutiner inför förändringen. Du som är kontaktperson har fått, och kommer att få, ytterligare information.

På Skatteverkets webbplats finns informationsmaterial som beskriver vad de nya reglerna innebär för dig som anställd samt information om regelverket.

Arbetsgivardeklaration på individnivå – så påverkas du som är betalningsmottagare

Lämna arbetsgivardeklaration på individnivå

Senast uppdaterad: 2019-03-12