Servicekontoren: Ett möte - flera tjänster

kontorsbild

I sommar tar Statens servicecenter över ansvaret för landets alla servicekontor där medborgare och företagare kan få lokal statlig service.

2018 fick Statens servicecenter i uppdrag av regeringen att ansvara för en samlad organisation som ska ge lokal statlig service till medborgare och företag i hela landet. Det ska ske vid 113 befintliga servicekontor med sammanlagt cirka 800 anställda. Statens Servicecenter kommer att ansvara för verksamheten från och med 1 juni 2019.

Kontoren erbjuder lokal statlig service

På servicekontoren samverkar vi med Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att kunna erbjuda medborgare hjälp med olika frågor på ett och samma ställe.

Det innebär att varje handläggare kan hjälpa till med både skatte-, försäkrings- och pensionsärenden. Du kan bland annat få allmän vägledning och råd, hjälp med blanketter och ansökningar, information om pågående ärenden och hjälp att boka möten med handläggare i specifika ärenden. På vissa servicekontor erbjuds i dag även möjlighet att ansöka om Id-kort.

Utökad service på landets servicekontor

Regeringen har lämnat ett förslag där fler myndigheter ska ansluta sig till servicekontoren. Nu utreds bland annat hur Arbetsförmedlingen ska ansluta sig till servicekontoren. Servicekontoren tjänster är efterfrågade och kontoren har närmare fyra miljoner besök årligen.

Regeringen lägger grunden för en sammanhållen organisation vid servicekontoren

Senast uppdaterad: 2019-05-16