Fokus på digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Thomas Pålsson och Staffan Isling.

Thomas Pålsson i panelsamtal med Sveriges Kommuner och Regioners vd Staffan Isling. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

På Digital@Idags årliga temadag den 2 oktober anordnades 260 aktiviteter på 110 orter runt om i Sverige . På Kulturhuset i Stockholm medverkade Statens servicecenters generaldirektör, Thomas Pålsson, tillsammans med bland annat digitaliseringsminister Anders Ygeman och Staffan Isling, vd på Sveriges kommer och regioner vid programpunkten ”Hela landets digitala möjligheter” .

– Servicekontorens medarbetare gör en värdefull insats i arbetet att minska det digitala utanförskapet. Jag är mycket glad över att Statens servicecenter bidrar i folkbildningsarbetet inom Digital@Idag, säger Thomas Pålsson.

Under programpunkten samtaladet Staffan Isling och Thomas Pålsson kring digialiseringen på glesbyden. Även Anna Eriksson, generaldirektör på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare och Anders Ygeman, digitaliseringsminister, medverkade under inslaget.

Målet med temadagen var att inspirera fler att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Generaldirektör Thomas Pålsson betonade vikten av likvärdig medborgarservice i hela Sverige. Han framhöll också att digitaliseringen är en möjliggörare för att få till en effektiv och likvärdig service till medborgarna i hela Sverige.

– Ska vi få en riktig bra och likvärdig service till medborgarna så bör stat och kommunöka samarbetet så många medborgare inte behöver gå till olika ställen, sa Thomas Pålsson.

Varje år har Statens servicecenters servicekontor cirka 3 miljoner besökare som får hjälp med digitala tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket eller Pensionsmyndighetens tjänster.

– Servicekontoren gör ett väldigt bra arbete som hjälper till att minska det digitala utanförskapet bland medborgarna. Våra medarbetare är oerhört viktiga för att bryta det digitala utanförskapet i Sverige. Jag är mycket glad över att Statens servicecenter bidrar i folkbildningsarbetet inom Digital@Idag, sa Thomas Pålsson.

”Gör dig själv e-tjänst”

På Statens servicecenters servicekontor har besökarna möjlighet att under temadagen få hjälp under devisen ”Gör dig själv en e-tjänst”. Besökarna får coachning av servicehandläggarna att göra sina ärenden vid en kundarbetsplats eller på sin egen mobil.

Digital@Idag har initierats av Forum för Omställning (FfO), Ingenjörs­vetenskapsakademin (IVA), Lands­organisationen i Sverige (LO), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens servicecenter. Alla aktörer bidrar med egna resurser för att arrangera eventen. Dessutom finansieras Digital@Idag av Axel Johnson, Volvo, Novare Human Capital, Wallenberg Foundations och Peltarion.

Digital@Idags webbplats

Senast uppdaterad: 2022-03-16