Dags för andra halvlek för Statens servicecenter

Bild på Thomas Pålsson

31 mars lämnar Thomas Pålsson posten som generaldirektör.

Med generaldirektör Thomas Pålsson vid rodret kan Statens servicecenters utvecklingsresa sammanfattas med orden: digitalisering, effektivisering och leveranssäkerhet. Den 31 mars tackar Thomas Pålsson för sig.

– Jag vill rikta ett stort tack till våra kunder och samarbetspartners bland myndigheterna. Tillsammans har vi hjälpts åt att genomföra, stärka och utveckla våra två kärnuppdrag. Vi har gjort den här resan tillsammans, säger generaldirektör Thomas Pålsson.

Rejäl tillväxt

När Thomas Pålsson tillträdde 2013 hade den då knappt ettåriga myndigheten sju kunder och drygt 100 anställda. I dag har Statens servicecenter över 1 400 medarbetare och myndigheten sköter administrationen åt cirka 160 statliga myndigheter. Sedan 2019 har myndigheten även ansvaret för servicekontoren runtom hela landet med uppdrag att stärka och utveckla den statliga lokala servicen till medborgare och företagare.

I dagsläget erbjuder servicekontoren hjälp med tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samt delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg.

– Med våra tjänster kan andra statliga myndigheter fokusera på sin kärnverksamhet. Vi kapar kostnader för staten och bidrar till att effektivisera statsförvaltningen. I båda våra två verksamhetsområden pekar resultaten från kundundersökningarna på väldigt positiva resultat. Det är ett kvitto på att myndigheten bedriver ett väldigt bra arbete, säger Thomas Pålsson.

Digitaliserar medborgarna

Under 2021 utökas servicekontorsverksamheten till 120 servicekontor. En gemensam nämnare för många av besökarna på servicekontoren är att de befinner sig i ett digitalt utanförskap.

– Vi kan lotsa dem in i den digitala världen. Medborgarna har rätt till en mer lättillgänglig och likvärdig offentlig service oavsett var i landet de bor.

Från minusresultat till överskott

När man talar om Statens servicecenters utvecklingsresa poängterar Thomas Pålsson också att siffrorna talar sitt tydliga språk.

– Myndigheten har aldrig fått några anslag för myndighetsservicedelen. Myndigheten fick börja med ett minusresultat på 80 miljoner kronor. Nu går vi plus sedan några år. Det senaste verksamhetsåret redovisade vi ett ekonomiskt överskott på cirka 27 miljoner kronor.

Ett ovanligt utvecklande jobb

Thomas Pålsson lyfter fram att åren på Statens servicecenter ligger honom särskilt varmt om hjärtat.

– Att arbeta på den här myndigheten har varit det roligaste och det mest utvecklande under mitt långa yrkesliv. Det är ovanligt att ett arbete i staten både innehåller förvaltning, utveckling och entreprenörskap. Det har varit en expedition som jag tagit mig an med stor glädje och mycket engagemang. Nu börjar andra halvlek, både för mig och för myndigheten.

Fortsatt engagemang

Nu är det snart dags för Thomas Pålsson att lämna generaldirektörsposten på Statens servicecenter men det kommande pensionärslivet innebär dock inte att Thomas lägger hatten på hyllan. Regeringen beslutade den 20 januari att han blir vice ordförande i Försäkringskassans styrelse. Förordnandet startar den 1 april.

– Det är också ett väldigt viktigt uppdrag. Det är en ynnest att fortsätta med strategiarbete på en av Sveriges viktigaste myndigheter. Sveriges välfärdspolitik drivs av Försäkringskassan. Det ska också bli ett spännande uppdrag, säger Thomas Pålsson.

Senast uppdaterad: 2022-03-16