Vi stänger bokslutsböckerna för 80 myndigheter

Bild på Annica Schölund Storm

Annica Schölund Storm, avdelningschef för ekonomi- och konsulttjänster på Statens servicecenter.

Det är bokslutstider och våra ekonomer har fokus på kundmyndigheternas årsbokslut. Den närmsta månaden levererar vi de finansiella rapporterna till 80 myndigheter, vilket motsvarar hela 37 procent av alla myndigheter i statsförvaltningen som gör bokslut.

– Medarbetarnas expertkunskap och samspelet med kundmyndigheterna är nyckelfaktorer för ett lyckat resultat. Vi upprätthåller en god kvalitet på räkenskaperna inom staten samtidigt som vi sparar pengar till statskassan, säger Annica Schölund Storm, avdelningschef för ekonomi- och konsulttjänster på Statens servicecenter.

Kunderna har stoppdatum som styr bokslutsarbetet, exempelvis datum då årsredovisningen ska föredras och beslutas av myndigheternas generaldirektörer och styrelser. Det kan också handla om att räkenskapsmaterialet ska vara klart vid vissa datum för att Riksrevisionen ska kunna påbörja sin granskning av myndigheternas årsredovisningar.

– Vi samverkar med kundmyndigheterna och Riksrevisionen för att få alla bitar att falla på plats. Genom ett nära samarbete säkerställer vi att bokslutsarbete och rapportering görs effektivt inom statsförvaltningen.

Standardtjänsten ger fördelar

– Vår standardiserade grundtjänst för redovisning, lön- och e-handel i en paketerad helhetslösning ger många fördelar i arbetet. I arbetet med boksluten ser vi stora effektiviseringsvinster för såväl kundmyndigheterna som för staten som helhet när merparten har samma ekonomisystem, samma ekonomimodell och tabelluppsättningar. Att automatisera och uppdatera en databas, istället för 43 olika databaser, sparar tid och resurser.

Statens servicecenter levererar redovisningstjänsten löpande till 75 kundmyndigheter och stöttar också fem myndigheter med deras bokslut på konsultbasis.

– Den 18 februari lämnas det sista bokslutet. Då har vi levererat de finansiella dokumenten för totalt 80 myndigheter, vilket faktiskt är 37 procent av alla bokslutsmyndigheter i staten. Vi är verkligen stolta över våra medarbetares arbetsinsatser, säger Annica Schölund Storm.

Myndighetstjänster

Senast uppdaterad: 2022-01-24