Årsredovisningen för 2021 vittnar om ett händelserikt år med många positiva resultat

Vi stärkte den statliga närvaron i hela landet och kunde vid årets slut ge vägledning och stöd i myndighetstjänster på 118 servicekontor. Vi höjde även ambitionsnivån för att kunna leverera ännu bättre administrativa tjänster till våra kunder.

Ekonomiskt överskott

Statens servicecenter redovisar ett överskott på 11,9 miljoner, vilket är i linje med resultatkravet i regleringsbrevet. Det är nu femte året i rad som myndigheten redovisar ett positivt resultat.

Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst på alla servicekontor

Under 2021 öppnades två nya servicekontor. Därmed finns det inte mindre än 118 servicekontor som förstärker den statliga servicen runt om i landet. Från och med december 2021 kan besökarna även ta del av Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst på alla servicekontor utöver den vägledning och guidning som tidigare erbjudits från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Under de två kommande åren ska ytterligare 28 servicekontor öppnas i gles- och landsbygd, storstadsområden och i socialt utsatta områden.

97 procent av besökarna nöjda med servicen

Servicekontoren hade 2,2 miljoner besökare under 2021. I fokus står alltid det personliga mötet och en stor andel av besökarna behöver hjälp med att komma in i det digitala samhället. Det är glädjande att höstens kundundersökning visade att 97 procent av de tillfrågade besökarna svarade att de fick den hjälp de behövde.

1,4 miljoner löneutbetalningar

På tio år har Statens servicecenter gått från att stötta sju kundmyndigheter med administration till att nu sköta administration åt över 160 kundmyndigheter. Under 2021 hanterades cirka 1,4 miljoner löneutbetalningar till anställda i staten.

Tjänsteutveckling i samarbete med kunderna

Arbetet med tjänsteutveckling tillsammans med våra kunder kom igång på allvar förra året. Genom att samarbeta i referensgrupper kan vi fånga kundernas behov och göra gemensamma prioriteringar för att utveckla tjänster som kunderna efterfrågar.

Det viktiga arbetet med att standardisera tjänster har fortsatt. Vid slutet av 2021 var 36 kundmyndigheter anslutna till standardtjänsten inom lön, redovisning och e-handel. Det är positivt att allt fler myndigheter ser fördelarna med att ansluta sig till standardiserade tjänster. Det ger större möjligheter att uppnå automatiserade rutiner och processer för att höja effektiviteten.

Redo att ta emot fler kunder

Anslutningstakten vår låg under 2021 eftersom fokus har legat på att flytta ett stort antal kundmyndigheter till nyare lönesystem. Nu står myndigheten redo att ta emot fler kunder, framförallt till lönetjänsten och till e-handelstjänsten.

En lättillgänglig kort version

För att underlätta för dig som snabbt vill ta del av våra resultat och vilka Statens servicecenter är har vi tagit fram en lättillgänglig kort version.

Vi summerar 2021 – vårt bidrag till en effektiv statsförvaltning (PDF) , 1 MB.

Årsredovisningen i sin helhet

Årsredovisning 2021 (PDF) , 1 MB.


Senast uppdaterad: 2022-03-09