Fortsatt höga besöksbetyg på våra servicekontor

Vårens kundundersökning visar att besökarna fortsätter att vara mycket nöjda med bemötande, hjälp och svarstid på servicekontoren. Vilket visas med ett NKI-resultat på 94.

– Det här är ett kvitto på att vi lyckas väldigt bra med vårat uppdrag att ge våra besökare god medborgarservice, säger divisionschef Paul Larsson.

  • 97 procent fick den hjälp de behövde
  • 97 procent är nöjda med bemötandet
  • 94 procent fick svar inom rimlig tid.

Nöjd Kund Index är precis som i höstas väldigt högt, med siffran 94 på skalan 0-100, vilket är 1 indexenhet bättre i jämförelse med höstens resultat.

Nio av tio besökare har Bank-ID eller någon annan form av e-legitimation och den vanligaste anledningen till att besöka ett servicekontor är för att få hjälp med e-tjänster. De flesta av besökarna vill få hjälp med tjänster från Skatteverket. Samtidigt är en större andel ärenden kopplade till Försäkringskassan på små och medelstora servicekontor.

Undersökningen besvarades av 1 084 besökare vecka 11 och 12.

Statens servicecenter genomför återkommande kundundersökningar på servicekontoren. Resultatet innefattar en avvägd geografisk och storleksmässig spridning av servicekontor över hela landet.

Det representativa resultatet från undersökningen bygger på 1 084 digitala enkätsvar. Enkäten kunde besvaras på flera språk; svenska, engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.

NKI – Nöjd Kund Index är ett vedertaget mått på en sammanvägd nöjdhet hos en verksamhets intressenter och målgrupper.

Mer information på undersökningsföretagets webbplats

Senast uppdaterad: 2022-10-18