Vi deltar i kampanjen Tänk säkert

Servicekontor informationssäkerhet

På servicekontoren kan besökare få vägledning i e-tjänster och tips på hur man agerar säkert på nätet.

I oktober medverkar Statens servicecenter i kampanjen Tänk säkert. Informationssäkerhet är en viktig fråga året om, men denna månad uppmärksammar vi det extra mycket, på våra servicekontor och internt på myndigheten.

 – Vi behöver alla öka vår medvetenhet kring hur man agerar säkert på nätet. Det kan handla om allt från hur vi hanterar våra lösenord och skyddar oss från bluffmejl till hur vi legitimerar oss digitalt och säkerhets­kopierar information, säger Åsa Lindh, generaldirektör på Statens servicecenter.

Tänk säkert är en kampanj som anordnas av Polisen och MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, för ett säkrare digitalt samhälle och syftar till att öka medvetenheten om informations- och nätsäkerhet.

Under oktober lyfter vi frågan om informationssäkerhet och hur vi själva arbetar med denna, internt på Statens servicecenter.

Tänk säkert

Servicekontoren vägleder digitalt

På våra servicekontor kommer vi varje år i kontakt med drygt två miljoner besökare, som vi vägleder i andra myndigheters e-tjänster. Många besökare är ovana vid att använda e-tjänster och har låg kunskap om nätsäkerhet. Som en del i Tänk säkert-kampanjen uppmärksammar vi våra besökare på hur de ska agera säkert på nätet genom att ge enklare tips och råd.

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad – European Cyber Security Month, ECSM – och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet Enisa.

I Sverige arrangeras kampanjen Tänk säkert av MSB, Myndigheten för samhällsberedskap, och Polisen.

Kampanjsida för Tänk säkert 2022

Senast uppdaterad: 2022-10-04