Myndighetschefer och generaldirektörer samlades i Gävle

Bild på Åsa Lindh, Håkan Forsberg och Susanne Ås Sivborg

Åsa Lindh, Håkan Forsberg, generaldirektör ESF-rådet och Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet. Foto: Christina Wallström/Lantmäteriet

Den 24-25 november samlades cirka 70 myndighetschefer från hela Sverige i Gävle för att få djupare inblick i EU-arbetet, utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor. Temat för mötet var Sveriges kommande ordförandeskap i EU:s ministerråd.

Sammankomsten skedde i form av GD-föreningens höstmöte, som under två dagar varje år äger rum hos en värdmyndighet på olika orter. I år var det Gävles tur.

Temat för mötet var Sveriges kommande ordförandeskap i EU:s ministerråd, som träder i kraft vid årsskiftet och som löper över sex månader. Under två dagar tog de del av erfarenheter och tankar kring tidigare ordförandeskap, myndigheternas förberedelser och uppdaterades om konjunkturläget i ett EU-perspektiv.

Evenemanget planerades och genomfördes gemensamt av Lantmäteriet och Statens servicecenter med stöd av Svenska ESF-rådet. Mötet ägde rum på Lantmäteriets huvudkontor i Gävle. I arrangemanget ingick det också en middag på Gävle slott på inbjudan av landshövdingen i Gävleborg.

– Det var två intensiva dagar med mycket engagemang och erfarenhetsutbyte. Vi fick förkovra oss i varierande ämnen och diskuterade både dagsaktuella ämnen och EU-frågor som står för dörren. Det var också trevligt att få möjlighet att lära känna nya och gamla kollegor, säger Åsa Lindh.

Under mötet medverkade författaren Per Wirtén där han berättade om sin bok ”Mitt hemland: ett utanförskapsområde” och Göran von Sydow, expert på Europapolitik, som talade om ordförandeskapets roll i EU, samt Jan Olsson, ställföreträdande chef för EU-kansliet i Statsrådsberedningen, som talade om myndigheternas roll i EU-arbetet.

Relaterat

Sveriges EU-ordförandeskap 2023 - Regeringen.se

Senast uppdaterad: 2022-11-28