Möjlighet till digital kölapp på servicekontoren

Mobiltelefon

Få en digital kölapp i mobilen på servicekontoren.

Statens servicecenter förnyar kösystemet på servicekontoren. Nu kan besökare välja en digital kölapp i mobilen.

Med en digital kölapp i mobilen kan besökaren se sitt nummer i kön och hur många som står före i kön. Det finns även möjlighet att tycka till om servicen efter besöket.

Den som önskar kan även fortsättningsvis välja en vanlig kölapp på papper, på samma sätt som tidigare.

Så här får du en digital kölapp

På ankomstterminalen finns en QR-kod som kan läsas av med mobiltelefonen. I många nyare mobiltelefoner kan kameran läsa in koden automatiskt genom att kameran riktas mot QR-koden. Ibland behövs en speciell app för att läsa QR-koder.

När mobiltelefonen har läst in QR-koden kan besökaren välja önskat ärende och får därefter sin digitala kölapp.

Senast uppdaterad: 2023-02-07