AI-baserad söktjänst ska underlätta remisshanteringen i staten

Bild

Söktjänsten har utvecklats för att effektivisera statens så kallade remissmiljard.

Statens servicecenter har tillsammans med Ekonomistyrningsverket, Tillväxtverket och Statskontoret tagit fram en AI-baserad söktjänst för att stödja remisshanteringen inom myndigheterna och i staten.

Myndigheters arbete med att lämna yttranden på remisser är i mångt och mycket ett manuellt och tidskrävande arbete, som därmed är kostsamt. Förhoppningen är att söktjänsten ska underlätta arbetet.

Med stöd av språkmodeller från Kungliga biblioteket har en robot tränats för att göra sammanställningar av samtliga förslag som utredningar lämnat. Söktjänsten kan också tala om vilka andra utredningar som lämnat liknande förslag och vilka som har lämnat yttranden och vad dessa historiskt har innehållit för ställningstaganden.

Här kan du prova söktjänsten!

Senast uppdaterad: 2023-03-15