”En myndighet med ett viktigt uppdrag”

Civilminister Erik Slottner tittar in i kameran och ler.

Civilminister Erik Slottner.

Betydelsefull för att effektivisera och säkra andra myndigheters administration samt en viktig aktör för att statlig service ska vara tillgänglig för människor runt i landet. Så sammanfattar civilministern Statens servicecenters verksamhet efter myndighetsbesök.

I veckan besökte civilminister Erik Slottner Statens servicecenters ledningsgrupp på huvudkontoret i Gävle. På agendan stod en dragning av myndighetens verksamhet, utveckling och utmaningar.

– Statens servicecenter är en viktig myndighet för att effektivisera andra myndigheters administrativa verksamhet, men även för att kunna bygga upp en säker administration. Sen är myndigheten också en viktig aktör för att göra staten synlig på den lokala nivån och se till att statlig service kommer människor till del runtom i landet, säger Erik Slottner.

Vilka är nycklarna till en mer effektiv statsförvaltning, ser du?

Samverkan mellan myndigheter. Vi har många myndigheter av varierande storlek och även om man samverkar redan idag, tror jag att det blir ännu viktigare framöver. Sen handlar det om digitalisering såklart. Digitalisering av offentlig förvaltning kan vi jobba mycket mer med.

Civilministerns ansvarsområden

Digitalisering, konsumentpolitik, offentlig upphandling, kommuner och regioners ekonomi och statlig arbetsgivarpolitik.

Några av myndigheterna inom civilministerns ansvarsområde: Statens servicecenter, Post- och telestyrelsen (PTS), Konsumentverket, Upphandlingsmyndigheten, Statistiska centralbyrån (SCB), Statskontoret, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Kammarkollegiet, Arbetsgivarverket, Fastighetsmäklarinspektionen, Statens tjänstepensionsverk.

Civilministern har också ansvar över samtliga länsstyrelser och utnämningar av landshövdingar.

Senast uppdaterad: 2023-03-23