HR-frågor inom staten i fokus på mingel

Michaela Breyer Sjöstedt

Michaela Breyer Sjöstedt.

För många myndigheter är Statens servicecenter synonyma med lönetjänster. Men vi erbjuder flera olika administrativa tjänster för myndigheter, inte minst brett stöd inom HR-området. Under ett frukostmingel förra veckan var just HR-frågor inom staten i fokus.

Det var tredje gången som HR-konsulterna på Statens servicecenter anordnade frukostmingel på Sankt Paulsgatan i Stockholm. Inbjudan hade gått ut till mindre myndigheter i Stockholm och sammanlagt deltog ett tiotal myndigheter i minglet.

Ett tillfälle att möta experter inom HR-området

– På många små myndigheter i Sverige är man ofta ensam i sin HR-roll. Syftet med denna förmiddag är att HR-ansvariga på myndigheter ska få möjlighet att träffa våra konsulter och andra myndigheter och diskutera HR-frågor, säger Michaela Breyer Sjöstedt, chef på enheten för HR-konsulttjänster på Statens servicecenter.

Efter kaffe, frukostfralla och en kort introduktion fick deltagarna chans att besöka fyra stationer som fokuserade på olika delutmaningar inom HR-arbete i staten. De fyra områden som fördjupades var HR-administration, kompetensförsörjning, lönebildning och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Beröm från deltagarna

En av deltagarna på minglet var Helene Sundewall, en av två HR-handläggare på Myndigheten för delaktighet.

– Jag tycker att de här arrangemangen är jättebra. Programmet är väl sammansatt, på de olika stationerna tas de allra viktigaste frågorna inom HR-området upp. Det är mycket värdefullt för mig att få träffa kollegor från andra myndigheter och representanter från Statens servicecenter och diskutera dessa frågor, säger Helene Sundewall.

Stor bredd på de uppdrag som levereras

På enheten för HR-konsulter på Statens servicecenter jobbar idag elva konsulter plus enhetschef Michaela Breyer Sjöstedt. Man levererar tjänster till en mängd olika myndigheter, både kortare och längre uppdrag.

– De som jobbar på enheten är erfarna just inom staten och statlig HR och vi kan hjälpa alla myndigheter under regeringen med konsulttjänster. Vi har ingen fast kundkrets utan den varierar hela tiden vartefter nya uppdrag kommer in, säger Michaela Breyer Sjöstedt.

Kompetensförsörjning viktig fråga

Ett HR-område där många myndigheter idag ser flera utmaningar är kompetensförsörjning.

– Här kan vi stödja både i det konkreta rekryteringsarbetet och i det långsiktiga arbetet för att se vilka kompetensbehov som behövs framåt, säger Michaela Breyer Sjöstedt.

Under frukostminglet deltog flera myndigheter som redan idag använder Statens servicecenters tjänster. En sådan myndighet är Svenska institutet där Helén Ollas arbetar som HR-handläggare och som kontaktperson mot Statens servicecenter.

Tryggt med Statens servicenter

Helén Ollas

Helén Ollas, Svenska institutet.

– Styrkan med HR-konsulter från Statens servicecenter är att de förstår vad det innebär att vara en myndighet. Till skillnad mot en konsult ”utifrån” som kanske inte vet vad en myndighet är eller förstår hur vi är styrda. Med Statens servicecenter kan jag känna mig trygg att den konsult som kommer in kan våra system och att allt kommer att funka, säger Helén Ollas.

Senast uppdaterad: 2023-06-07