Effektiv ekonomimodell förenklar administrationen

Annika Raab

Annika Raab, tillförordnad avdelningschef systemförvaltningsavdelningen.

Nu är 50 myndigheter anslutna till Statens servicecenters enhetliga ekonomimodell. En lösning som på ett effektivt och automatiserat sätt tar hand om våra kunders externredovisning och de krav som gäller för statlig redovisning.

Idag den 1 juni anslöt sig den 50:e myndigheten till ekonomimodellen, den så kallade standardtjänsten för ekonomi, lön och e-handel.

Med en enhetlig ekonomimodell blir det lätt att göra rätt för våra kunders medarbetare. När de ska hantera fakturor i e-handelssystemet behöver de bara veta vilket projekt som fakturan avser, resterande koder hanterar modellen automatiskt, säger Annika Raab, tillförordnad avdelningschef systemförvaltningsavdelningen.

För Statens servicecenter som utför ekonomitjänsten innebär lösningen att vi får en kostnadseffektiv administration av uppdateringar i regelverk, kontoplan, systemförändringar med mera då vi bara behöver göra förändringar på ett ställe för 50 myndigheter,

Senast uppdaterad: 2023-06-07