Uppdrag om hjälp med covidbevis upphör

Hand håller i mobiltelefon.

Sedan februari 2022 har statliga servicekontor hjälpt till med ansökningar om covidbevis till personer som vaccinerat sig i tredje land.

Efter den 30 juni avslutar Statens servicecenter sin samverkan med E-hälsomyndigheten om att hjälpa besökare som vaccinerat sig i tredje land, med covidbevis. Detta då EU-förordningen om covidbevis upphör samma dag.

Sedan i februari 2022 har personer som vaccinerat sig i tredje land kunnat få hjälp att ansöka om covidbevis på ett antal servicekontor i landet. Detta efter att Statens servicecenter och E-hälsomyndigheten inlett ett samarbete. Nu slutför vi vårt uppdrag och avslutar vår samverkan med E-hälsomyndigheten i och med att EU-förordningen går ut den 30 juni.

— Vi har haft en god samverkan med E-hälsomyndigheten där pandemin gjorde att vi fick tänka snabbt och nytt. Uppdraget med covidbevis var ett annorlunda uppdrag för oss och tjänsten skapades med väldigt kort varsel, säger Paul Larsson, chef för verksamhetsområde medborgarservice.

Hjälpt många med covidbevis

Utöver att hjälpa till med ansökningar av covidbevis där vaccination skett i tredje land har vi på servicekontoren även hjälpt besökare som vaccinerat sig i Sverige att ladda ner covidbevisen från E-hälsomyndighetens webbplats covidbevis.se.

2022 hanterade servicekontoren 3593 ärenden kopplade till covidbevis. Hittills i år har vi hanterat 175 ärenden.

— Det är tydligt att vi på servicekontoren kunnat hjälpa många personer att ansöka om och ladda ner sina covidbevis, säger Paul Larsson.

Hjälp med ansökningar av covidbevis vid vaccination i tredje land har erbjudits på servicekontoren i Göteborg Järntorget, Luleå, Malmö City, Malmö Värnhem, Stockholm Liljeholmen och Stockholm Odenplan.

Bakgrund till att tjänsten upphör

WHO meddelade i maj sin bedömning att covid-19 inte längre uppfyller villkoren för att betraktas som ett internationellt akut hot mot människors hälsa. Därmed förlängs inte EU-förordningen om covidbevis. I och med att lagstöd för att utfärda covidbevis inte längre finns i Sverige från den 1 juli 2023, upphör E‑hälsomyndigheten att utfärda bevisen den dagen.

Läs mer hos ehalsomyndigheten.se.

Senast uppdaterad: 2023-06-30