Statens servicecenter har nya öppettider

Servicekontor fasadskylt

Servicekontor med fasadskylt

Fem servicekontor i region Stockholm kommer att ha öppet fyra dagar i veckan från den 2 oktober. Förändringen genomförs för att snabbt möta besparingskrav som bland annat innebär att provanställningar avslutas. 

Statens servicecenter bedömer att åtgärden genomförs på ett sådant vis att våra besökare på servicekontoren fortsatt kommer erbjudas en god servicenivå.


– Vi gör det här för att skapa förutsägbarhet för våra besökare på servicekontoren, och för att värna våra medarbetares arbetsmiljö, säger Paul Larsson, chef för verksamhetsområde medborgarservice på Statens servicecenter.

Besökarna i region Stockholm kommer fortsatt att ha möjlighet att besöka ett servicekontor fem dagar i veckan. Däremot kommer följande kontor ha stängt en dag i veckan.

Fyradagarsvecka på fem servicekontor

Veckodag

Stängt kontor

Måndag

Odenplan

Tisdag

Hallunda

Onsdag

Sundbyberg

Torsdag

Kungsholmen

Fredag

Liljeholmen


Servicekontoret i Kista kommer fortsatt ha öppet fem dagar i veckan eftersom det är vårt mest välbesökta kontor i hela landet.

Statens servicecenter ser även över öppettiderna på andra håll i landet. Vid större förändringar återkommer Statens servicecenter med mer information. De aktuella öppettiderna hittar du på www.statenssc.se/besokservicekontor. 
 

Åtgärden genomförs för att få en budget i balans. Kostnader för lokalhyror, datatjänster och säkerhet har stigit kraftigt. Därtill har anslagen minskat. Myndighetens kostnader är för höga för att långsiktigt rymmas inom tilldelade medel.

Senast uppdaterad: 2023-10-02