Digitalidag 2023: 375 aktörer går samman för ökad digital inkludering

Generaldirektör Åsa Lindh med två medarbetare

Digitalidag på servicekontoret i Kista. Generaldirektör Åsa Lindh deltog i Digitalidag tillsammans med bland andra servicehandläggare Charlie Mattsson och kontorsområdeschef Kleanthis Anastasiadis.

Idag sker den femte upplagan av Digitalidag – den nationella temadagen om digitaliseringens möjligheter och utmaningar som Statens servicecenter är en av initiativtagarna till. Tillsammans arrangerar 375 aktörer 1000 aktiviteter i 216 av Sveriges 290 kommuner.

Sverige har som mål att bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. För att möjliggöra det är det viktigt att alla ges möjlighet till att vara delaktig i vårt alltmer digitaliserade samhälle. Sedan 2019 har Digitalidag arbetat för att bidra till detta. Dagens nationella satsning är den största någonsin, och aktiviteter skapas av aktörer som människor känner sig trygga med och på platser som är tillgängliga just för dem. Aktiviteterna är digitala och fysiska, och växelverkar mellan dialog och interaktion. Över 15 000 människor engagerar sig för att inspirera fler till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Uppmärksammar Digitalidag på våra servicekontor

Statens servicecenter deltar i Digitalidag för fjärde året i rad. Vi uppmärksammar dagen på våra servicekontor runtom i landet med syftet att främja användningen av e-tjänster och öka den digitala delaktigheten – vilket är en del av vårt dagliga uppdrag.

På en del orter samarbetar vi med exempelvis kommun och universitet och våra servicehandläggare besöker deras verksamheter som bibliotek och träffpunkter för äldre. Vi finns på plats för att berätta om hur vi på servicekontoren kan vägleda dig i myndigheters digitala tjänster.

Om Digitalidag

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. Bakom Digitalidag står, förutom alla aktörer som engagerar sig, Forum för Omställning, DIGG, IVA, LO, Post- och telestyrelsen (PTS), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Statens servicecenter och Svenska kyrkan.

Senast uppdaterad: 2023-10-13