Bank-id som identifikation vid support

Bild

Bank-id som identifikation innebär en ökad trygghet för våra kunder.

För att säkerställa identiteten på ett enklare och mer digitalt sätt införs bank-id som identifikation när våra kunder kontaktar oss via telefon. Detta gäller från den 24 oktober 2023.

─ Vi uppgraderar systemet och det ligger i linje med att vi som beredskapsmyndighet förbättrar och ser över våra rutiner. Vi vill alltid förbättra rutinerna mot våra kunder och det här är en av de förbättringar som vi har gjort, berättar Lisa Kärnebro Berggren, enhetschef på Statens servicecenters supportenhet 1.

Ytterligare förstärkt skydd för personuppgifter

Statens servicecenter erbjuder kunder support i löne-, redovisnings-, och e-handelstjänster via telefon och via Portalen. Från 24 oktober 2023 kommer vi att införa bank-id som identifikation för support via samtal för att vi på ett enklare och mer digitalt sätt ska kunna säkerställa identiteten när vi kontaktas via telefon. Identifieringen innebär att den som ringer kommer att bli tillfrågad om att identifiera sig via bank-id. Om man önskar avstå identifiering via bank-id är det också möjligt. Då får du som kund istället svar via Portalen.

I Statens servicecenters nya roll som beredskapsmyndighet förstärks nu ytterligare skyddet för personuppgifter samtidigt som vi ständigt arbetar med förbättringar inom säkerhet och kvalitet.

Ökad trygghet för våra kunder

─ Vår kundmötesavdelning har efterfrågat den här funktionen under en längre tid, så det känns naturligtvis roligt att det nu kommer på plats. Vi ser det även som förtroendeskapande för våra kundmyndigheter att de kan känna sig trygga med att vi endast delar ut personlig information till dem vi styrkt identiteten på, säger Leif Engström, verksamhetsutvecklare inom avdelningen för produktledning och utveckling på Statens servicecenter.

Senast uppdaterad: 2023-10-24