Migrationsverkets tjänster på fler servicekontor

Bild

Sedan 2021 har Statens servicecenter erbjudit service för Migrationsverkets räkning på ett antal statliga servicekontor.

Fler besökare kan nu få hjälp med Migrationsverkets tjänster på våra statliga servicekontor. Idag, den 14 november, införs tjänsten på kontoren i Uppsala City, Norrköping City, Södertälje samt Malmökontoren Värnhem och Mobilia.

Det är väldigt positivt att vi nu även kan erbjuda våra besökare Migrationsverkets tjänster. Det breddar vår service och stärker vår förmåga att se livshändelseperspektivet nu när man kan få hjälp av ytterligare en myndighet på ett och samma ställe, säger Tobias Lundin, chef för Region öst där servicekontoret i Norrköping City ingår.

Sedan 2021 har Statens servicecenter erbjudit service för Migrationsverkets räkning på ett antal statliga servicekontor. Bland annat har besökare kunnat få stöd i att använda digitala självbetjäningstjänster samt information om regelverk och processer.

Utökade tjänster efter årsskiftet

Vid utgången av 2023 kommer Migrationsverkets tjänster att finnas på totalt 27 orter. Även utbudet av tjänster ska på sikt öka. Bland annat kommer servicekontoren att uppta foto och fingeravtryck vid exempelvis ansökning av uppehållstillståndskort och resedokument.

Den 14 november införs Migrationsverkets tjänster på servicekontor i Uppsala City, Norrköping City, Södertälje samt Malmökontoren Värnhem och Mobilia. Den 21 november införs tjänsten på Stockholmskontoren i Hallunda, Odenplan, Kungsholmen och Liljeholmen.

Detta kan du få hjälp med på servicekontoren i frågor som rör Migrationsverket:

  • använda digitala tjänster
  • få stöd i ansöjan
  • få information om regler
  • skriva ut underlag och blanketter
  • lämna in pappershandlingar som skickas vidare till Migrationsverket ( till exempel blanketter eller kopior av kompletteringar.)
Senast uppdaterad: 2023-11-14