Migrationsverkets tjänster införda på 33 kontor på 27 orter – fler tjänster på sikt

Bild

Nu finns Migrationsverkets tjänster på 27 orter och på 33 servicekontor.

Statens servicecenter har under hösten infört Migrationsverkets allmänna tjänster på ytterligare 20 av våra servicekontor. Idag, den 21 november, då tjänsten införs på Stockholmskontoren Hallunda, Odenplan, Kungsholmen och Liljeholmen, går projektets första etapp i mål.

Sedan 2021 har Statens servicecenter erbjudit service för Migrationsverkets räkning på ett antal statliga servicekontor. Bland annat har besökare kunnat få stöd i att använda digitala självbetjäningstjänster samt information om regelverk.

– Det är väldigt positivt att vi nu även kan erbjuda våra besökare Migrationsverkets tjänster. Det breddar vår service och stärker vår förmåga att se livshändelseperspektivet nu när man kan få hjälp av ytterligare en myndighet på ett och samma ställe, säger Tobias Lundin, chef för Region öst där servicekontoret i Norrköping City ingår och där tjänsten infördes för en vecka sedan.

Utbudet av tjänster ska öka på sikt

Nu finns Migrationsverkets tjänster på 27 orter och på 33 servicekontor. Utbudet av tjänster ska på sikt öka. Bland annat kommer servicekontoren att uppta foto och fingeravtryck vid exempelvis ansökning av uppehållstillståndskort och resedokument.

Elna Olsson, införandeledare för Migrationsverkets tjänster på Statens servicecenter berättar att allt gått enligt plan.

–Nu är införandet av Migrationsverkets allmänna tjänster klart på 33 servicekontor på de 27 utpekade orterna. I och med det har vi skapat en stabil grund för att framåt kunna lägga till ytterligare tjänster för Migrationsverkets kunder. Projektets nästa steg är att utveckla och skapa förutsättningar för att införa ytterligare tjänster för Migrationsverket på servicekontoren. Detta är förnärvarande planerat att pågå fram till och med 2025, säger Elna Olsson.

Dessa servicekontor har infört Migrationsverkets tjänster hösten 2023

10 oktober Sollefteå, Sundsvall, Umeå, Västerås och Växjö
17 oktober Kiruna, Luleå, Göteborg: Nordstan, Gamlestan och Järntorget
14 november Uppsala c, Norrköping C, Södertälje, Malmökontoren Värnhem och Mobilia
21 november Stockholmskontoren Odenplan, Kungsholmen och Liljeholmen

Detta kan du få hjälp med på de kontor som erbjuder Migrationsverkets tjänster:

  • Ge allmän information
  • Ge stöd vid självbetjäning genom digitala tjänster
  • Skriva ut underlag och blanketter till de som inte kan använda digitala tjänster
  • Ge stöd vid ifyllande av blanketter
  • Vid behov förmedla en kontakt med Migrationsverket
  • Ta emot handlingar och vidarebefordra dessa till Migrationsverket
Senast uppdaterad: 2023-11-21