Vi är nu en del i ett myndighetsgemensamt arbete mot missbruk inom välfärdssystemet

Bild

På servicekontoren där vi möter många privatpersoner kan vi göra stor nytta för att främja kampen mot välfärdsbrotten, säger Paul Larsson, verksamhetsområdeschef på Statens servicecenter.

Statens servicecenter är nu en del i ett myndighetssamarbete (MUR) där syftet är att jobba förebyggande för att förhindra felaktiga utbetalningar och bekämpa organiserad brottslighet inom välfärdssystemen.

MUR är ett nätverk som startades 2019 av Försäkringskassan för att intensifiera arbetet mot bidragsbrott och missbruk av välfärdssystemen, som ett komplement till andra samarbeten. Nätverket arbetar för att utveckla myndigheternas förmåga att identifiera och förhindra missbruk och brott mot välfärdssystemen, både på kort och lång sikt. Arbetet ska också värna om och stärka legitimiteten och förtroendet för välfärdssystemen.

Vi kan göra stor nytta för att främja kampen mot välfärdsbrotten

– Det är viktigt för oss att vara med i det myndighetsgemensamma arbetet mot bidragsbrott och missbruk av välfärdssystemet. På servicekontoren där vi möter många privatpersoner kan vi göra stor nytta för att främja kampen mot välfärdsbrotten och samtidigt stärka rättssäkerheten inom statlig service. Jag ser fram emot erfarenhets- och kunskapsutbyten i nätverket, säger Paul Larsson, verksamhetsområdeschef på Statens servicecenter.

MUR är en förkortning av motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter, mot missbruk och brott i välfärdssystemen. Nätverket består i nuläget av 25 myndigheter.

Samverkande myndigheter

Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Centrala studiestödsnämnden, Delegationen mot arbetslivskriminalitet, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Kronofogden, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolinspektion, Skolverket, Socialstyrelsen, Statens servicecenter, Tillväxtverket, Utredningen för införandet av Utbetalningsmyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Nätverkets organisation består av myndighetschefer, styrgrupp, kansli och arbetsgrupper. Försäkringskassan är ordförande på myndighetschefsmöten och på styrgruppsmöten och det är också de som arbetsleder kansliet.

MUR har flera arbetsgrupper som samverkar kring olika frågor, till exempel lagen om underrättelseskyldighet, förutsättningar att dela information mellan myndigheter, attityder och normer samt aktörsinriktad samverkan.

Senast uppdaterad: 2023-12-06