Besökare fortsatt mycket nöjda med servicekontoren

Bild

96 procent av de som svarat på vår senaste kundundersökning upplever att de får ett bra bemötande på våra servicekontor.

För tredje mätningen i rad uppgår Nöjd kund indexet (NKI) på våra statliga servicekontor till 93 på en skala från 0 till 100.

— Det här är ett helt fantastiskt resultat som vi kan vara mycket stolta över. Jag vill ge jag en stor eloge till alla servicehandläggare som varje dag bemöter besökare och ger service med hög kvalitet, säger Paul Larsson, verksamhetsområdeschef på Statens servicecenter.

96 procent av de som svarat på undersökningen upplever att de fick ett bra bemötande och nästan lika stor andel uppger att de fick svar inom rimlig tid. En klar förbättring avseende bemötande i region Stockholm och Gotland, från 87 procent instämmande hösten 2022 till 94 procent i denna mätning.

Andelen negativa svar har minskat

Samtliga regioner har uppnått ett gott resultat. I stort sett alla som deltog i undersökningen är nöjda med servicekontoren i sin helhet. Jämfört med vårens mätning har resultatet i frågorna om den övergripande nöjdheten, hur väl man uppfyller förväntningarna och prestation jämfört med ett ideal ökat marginellt, framförallt har andelen som svarar negativt minskat.

Det är fortsatt vanligast att man har ärenden och/eller frågor till Skatteverket (47%), därefter kommer Försäkringskassan (35%) och Arbetsförmedlingen (24%). Vid frågan om varför personen besökte ett servicekontor var de vanligast förekommande svaren:

  • ID-kort och personnummer-relaterade ärenden
  • Behov av personlig hjälp och rådgivning
  • Tekniska begränsningar och tillgänglighetsfrågor
  • Specifika dokument och blanketter
  • Direkt interaktion och serviceupplevelse

Högre svarsfrekvens

I höstens mätning var svarsfrekvensen det högsta som vi haft hittills, 14 % jämfört med 11 % i våras. Servicekontoret i Nynäshamn nådde upp till 61 % i svarsfrekvensen, följd av Vilhelmina (54 %) och Härnösand (53 %).

Höstens kundundersökning genomfördes på 30 servicekontor under två veckor i oktober.

Undersökningen genomfördes under veckorna 42 och 43 på 30 av Statens servicecenters kontor med hjälp av Origo Group.

Vilka kontor som ingick i undersökningen togs fram med hjälp av ett stratifierat urval baserat på kontorsstorlek och region. Inom respektive strata gjordes därefter ett slumpmässigt urval av kontor som skulle delta i mätningen.

Bakgrund och syfte

Statens servicecenter genomför återkommande kundundersökningar för divisionen medborgarservice, som ansvarar för verksamheten på lokala servicekontor som finns över hela landet. På servicekontoren får privatpersoner och företag hjälp i frågor som rör Arbetsförmedlingen, Försäkringskassans, Pensionsmyndighetens och Skatteverkets tjänster.

Undersökningen syftar till att ta reda på hur nöjda kunderna var vid sitt senaste besök på ett av Statens servicecenters kontor och resultaten från mätningen är tänkta att användas vid Statens servicecenters förbättringsarbeten.

Senast uppdaterad: 2023-12-07