Cyberattack påverkar Tietoevrys tjänster till ett antal kunder i Sverige

En dörr med öppettider

Under natten mot den 20 januari blev Tietoevry varse om att ett av flera av Tietoevrys datacenter i Sverige, delvis har blivit föremål för en ransomware-attack. Incidenten påverkar tyvärr tjänsterna för ett antal av deras kunder i Sverige på olika nivåer. Statens servicecenter verkar vara bland dem som omfattas av denna situation.

Tietoevry har vidtagit omedelbara åtgärder på högsta nivå för att undersöka, mildra och återställa situationen effektivt. I nuläget är det dock inte möjligt att säga hur lång tid arbetet kommer att ta.

Med tanke på händelsens karaktär arbetar vi i nära samarbete med Tietoevry för att ta itu med situationen. Det innebär att vi följer i vilken utsträckning vi är påverkade tillsammans med Tietoevry.

Vi kommer att kunna betala ut lön till de kundmyndigheter som har Primula

Det vi kan säga i nuläget är att vi har reservrutiner när IT-systemen fallerar. Lönefilerna är skickade till bankerna sedan tidigare och januarilönen kommer att utbetalas.

Våra övriga system är inte påverkade av den här händelsen.Vi återkommer med mer information fortlöpande för att hålla er uppdaterade.

Senast uppdaterad: 2024-01-22