Ny rapport från Tietoevry om Primula

Person sitter vid dator

Statens servicecenter har idag, den 8 februari, tagit emot en slutlig rapport angående personuppgiftsincidenten från Tietoevry. Tietoevry stänger incidenten som en tillgänglighetsincident eftersom att det inte finns någon indikation på att data extraherats från Primula.

De flesta funktioner är nu tillgängliga i Primula

Arbetet med att få igång integrationer kopplade till Primula är i slutfasen. För de flesta kundmyndigheter fungerar nu integrationerna normalt och man har åtkomst till ordinarie funktioner.

Februarilönen

Lönen för februari kommer att betalas ut som vanligt då lönekörningen nu hanteras enligt ordinarie rutiner.

Senast uppdaterad: 2024-02-10