Statens servicecenter etablerar verksamhet i Norrköping

Expansiva Statens servicecenter etablerar löne- och ekonomiverksamhet i Norrköping.

I takt med att allt fler myndigheter väljer Statens servicecenter som leverantör av ekonomi- och löneadministrativa tjänster växer verksamheten. Den samlade kompetensen inom statlig redovisning och löneadministration är mycket hög. Statens servicecenter hanterar i dag löner för cirka 40 procent av de statligt anställda och närmare hälften av de statliga myndigheterna är kunder.

– Jag är mycket glad över att vi nu etablerar oss i Norrköping, som blir en viktig ort för vår verksamhet inom lön- och ekonomihantering. Vi ser positivt på en samverkan med de regionala nätverken, som genom ett erfarenhets- och idéutbyte kan bidra till en fortsatt utveckling av effektiva administrativa tjänster säger, Thomas Pålsson, generaldirektör, Statens servicecenter.

Statens servicecenters verksamhet i Norrköping som invigs i dag, startar med närmare ett femtontal medarbetare som ska sköta löneadministration för Transportstyrelsen och Migrationsverket.

– Jag har intressanta dialoger med flera myndigheter på orten och i närområdet och ser mycket positivt på utvecklingen av verksamheten i Norrköping, säger Thomas Pålsson, generaldirektör på Statens servicecenter.

Senast uppdaterad: 2024-01-26