Expertråd tillsätts för nya perspektiv på framtidens statliga servicekontor

Statens servicecenter inrättar ett expertråd med samlad expertis för att höja kompetensen om hur sociala, ekonomiska och tekniska omvärldsfrågor påverkar förutsättningarna för de statliga servicekontoren.

– Servicekontorens verksamhet ska vila på kunnande om den svenska samhällsutvecklingen. Expertrådets roll är att med sin breda kunskap bidra i arbetet med att begripliggöra denna, säger Thomas Pålsson, generaldirektör på Statens servicecenter.

Expertrådet är knutet till generaldirektören och fokus för rådets arbete är frågor som rör Statens servicecenters strategiska och långsiktiga arbete med att lokalisera, driva och utvärdera statliga servicekontor.

Exempel på frågor som expertrådet kommer ta sig an är vilka lokala behov av service det finns idag samt var servicekontoren ska placeras, kopplat till Statens servicecenters direktiv att kostnadseffektivt och med hög kvalitet och god service tillhandahålla statliga servicekontor i hela landet.

Ledamöterna är:

  • Dag Andersson, förbundssekreterare, Fackförbundet ST
  • Dan Hjalmarsson, tidigare generaldirektör Tillväxtanalys
  • Jenny Madestam, docent i statsvetenskap, Södertörns högskola
  • Ingegerd Palmér, tidigare rektor Luleå tekniska universitet

Från Statens servicecenter ingår:

  • Marie Holmberg, stabschef
  • Paul Larsson, divisionschef för medborgarservice
  • Thomas Pålsson, ordförande i expertrådet, generaldirektör.
Senast uppdaterad: 2020-01-30