Statens servicecenter stöttar Tillväxtverket under coronapandemin

Statens servicecenter lånar ut cirka 30 medarbetare som ska bistå Tillväxtverket i deras regeringsuppdrag att hantera arbetsgivares ansökan om bidrag för korttidsarbete.

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att besluta om stöd till företag vars anställda på grund av coronapandemin måste gå ned i arbetstid, så kallad korttidsarbete.

Samarbete över myndighetsgränser

– I den speciella samhällssituation vi befinner oss i är det särskilt viktigt att myndigheter visar på ansvarstagande, flexibilitet och vilja att samarbeta. Statens servicecenter är glada att bistå Tillväxtverket med medarbetare som är vana att ge service och möta kunder. Utlåningen av våra medarbetare kommer inte innebära någon minskad service i vår kärnverksamhet, säger generaldirektör Thomas Pålsson.

Medarbetarna från Statens servicecenter som är utlånade tillhör riskgrupper som i nuläget inte kan arbeta med att möta kund ute på servicekontoren. I arbetsuppgifterna på Tillväxtverket ingår det att svara på frågor i kundsupporten och viss handläggning som rör korttidsarbete. Samarbetet inleds från och med den 6 juli i år.

Samarbete som gör skillnad för företag i kris

– Att vi har möjlighet att låna in medarbetare från andra myndigheter är väldigt viktigt för Tillväxtverkets arbete med uppdraget och för att snabbt kunna hjälpa företag som är i behov av krisstöd. Samarbetet med andra myndigheter är mycket positivt, att vi kan hjälpas åt inom staten gör stor skillnad, särskilt under rådande omständigheter, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

Senast uppdaterad: 2020-07-03