Statens servicecenter erbjuder Migrationsverkets tjänster i Borlänge, Mariestad och Visby

Nu kan Statens servicecenters besökare få hjälp med Migrationsverkets digitala tjänster på servicekontoret i Borlänge, Mariestad och Visby. Den 1 september startar ett pilotprojekt som ska ge svar på om tjänsten kan utökas till fler servicekontor i landet.

Besökare till de statliga servicekontoren i Borlänge, Mariestad och Visby kan under den närmsta tiden få stöd och personlig service i många av Migrationsverkets tjänster. Detta då de tre servicekontoren ingår i ett fem månader långt pilotprojekt som drivs av Statens servicecenter och Migrationsverket.

Fortsatt lokal service

Pilotprojektet genomförs på tre utvalda orter där Migrationsverket avvecklar sina kontor, som en konsekvens av ett kraftigt minskat antal ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige. Genom samverkan med Statens servicecenter kan sökande även i fortsättningen få hjälp på orten.

– Nu kan vi hjälpa kunder i ännu fler ärenden i samband med olika livssituationer och integrering i samhället. Vi hoppas att pilotprojektet kommer leda till en permanent samverkan och integreras på fler av Statens servicecenters servicekontor, säger Denise Mattsson, kontorsområdeschef i Mariestad.

Migrationsverkets tjänster på servicekontor

Besökare till Migrationsverket kan få hjälp med digitala självbetjäningstjänster och information om regelverk och processer. Servicehandläggarna kan också hjälpa till att skriva ut underlag och blanketter samt ta emot handlingar som vidarebefordras till Migrationsverket. Går inte frågorna att lösa med hjälp av allmän information och stöd i digitala tjänster kommer servicehandläggarna istället att hänvisa till rätt instans på Migrationsverket.

Permanent samverkan utreds

Samarbetet mellan myndigheterna påbörjas som ett pilotprojekt på tre orter med syfte att se över möjligheterna till en eventuell permanent samverkan på fler servicekontor. Parallellt med pilotprojektet pågår ett analysarbete som ska ge svar på hur en framtida samverkan ska utformas.

Målet med pilotprojektet är att bedöma vilka tjänster servicekontoren ska kunna utföra åt Migrationsverket, utifrån juridiska och verksamhetsmässiga förutsättningar.

På Statens servicecenters servicekontor ges sedan tidigare vägledning och service till invånare och företagare i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

På servicekontoren i Borlänge, Mariestad och Visby kan besökare nu få hjälp med Migrationsverkets tjänster, under ett pilotprojekt som pågår till och med januari 2022.
Senast uppdaterad: 2021-09-01