Ökad digital inkludering i fokus under Digitalidag

Den 15 oktober deltar Statens servicecenter i Digitalidag. Utvalda servicekontor får besök från Pensionsmyndigheten och Skatteverket som på plats kan visa besökare e-tjänster från sina myndigheter. Generaldirektör Åsa Lindh deltar i samtal om hur vi kan stötta medborgare när alltfler samhällstjänster finns online.

– Under Digitalidag uppmärksammar vi på servicekontoren det viktiga arbete vi utför varje dag, nämligen att vägleda våra kunder i de digitala myndighetstjänsterna och att uppmuntra dem att testa själva, säger Åsa Lindh, generaldirektör på Statens servicecenter.

Gör dig själv en e-tjänst

Statens servicecenter deltar för andra året i rad i den nationella temadagen Digitalidag – en heldag för alla som vill lära sig mer om digitala verktyg och att navigera i vårt allt mer digitala samhälle.

Servicekontorens budskap under dagen är ”Gör dig själv en e-tjänst”, där servicehandläggare lägger extra fokus på att stötta besökarna att själva ta sig an de digitala tjänsterna.

Extra stöd på utvalda orter

Nytt för i år är samarbeten med Pensionsmyndigheten, Skatteverket samt lokala bibliotek, där deras informatörer besöker servicekontor på ett antal utvalda orter under den 15 oktober. På plats kan de ge utökad service gällande sina respektive myndigheter.

Orter där vi samarbetar med Pensionsmyndigheten: Bollnäs, Halmstad Hässleholm, Kiruna, Kristinehamn, Sundbyberg och Sundsvall.

Orter där vi samarbetar med Skatteverket: Jönköping, Karlstad, Karlskrona, Söderhamn och Uddevalla.

Orter där vi samarbetar med bibliotek: Enköping, Eskilstuna, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kristinehamn, Nyköping, Sala, Strängnäs, Västerås, Växjö och Örebro.

Digitalt seminarium med fokus på samhällets stöd

Generaldirektör Åsa Lindh kommer också att medverka i ett digitalt seminarium som arrangeras av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Rubriken på seminariet är ”Tillsammans minskar vi det digitala utanförskapet” och fokus ligger på hur stat och kommun tillsammans kan stötta och se till att de som idag lever i ett digitalt utanförskap kommer in i den digitala vardagen. Läs mer om seminariet och hitta länken för att se det live på Digitalidags webbplats.

Sedan 1 juni 2019. Det sker genom en växande servicekontorsverksamhet som i dag uppgår till 117 kontor från Kiruna till Ystad. På servicekontoren får medborgare och företagare vägledning kring tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Sammanlagt hade servicekontoren i landet 2,4 miljoner besökare år 2020.

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar som arrangeras för tredje gången. Initiativtagare är Sveriges kommuner och regioner (SKR), Statens servicecenter, Landsorganisationen i Sverige (LO), Forum för omställning, Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademin och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Senast uppdaterad: 2021-10-13