Statligt servicekontor invigs i Liljeholmen

Den 1 november invigs det nya servicekontoret i stadsdelen Liljeholmen i Stockholm, som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro.

– När medborgarna får lokal statlig service från fyra av våra största statliga myndigheter är samhällsnyttan stor, säger generaldirektör Åsa Lindh.

Vid invigningen deltar bland andra civilminister Lena Micko, Statens servicecenters generaldirektör Åsa Lindh och Stockholms län landshövding, Sven-Erik Österberg.

Vid invigningen deltar också Skatteverkets generaldirektör Karin Westling Palm, Försäkringskassans överdirektör Maria Rydbeck och Stockholms stads arbetsmarknads- och integrationsborgarråd Karin Ernlund.

På plats vid invigningen på servicekontoret finns också Staten servicecenters divisionschef Paul Larsson, regionchef Maria Uddin Åkesson och personal.

– Servicekontoret i Liljeholmen blir ett viktigt tillskott för att avlasta befintliga kontor i Stockholmsområdet och blir en viktig knutpunkt för våra besökare i södra sidan av Stockholm, säger Åsa Lindh.

Regeringen beslutade den 25 juni 2020 att ge Statens servicecenter i uppdrag att öppna fyra nya servicekontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Ulricehamn.

Mer om servicekontoret

Servicekontorets adress är Liljeholmsvägen 22 i Stockholm. Öppettiderna är vardagar klockan 10.00-16.00.

På servicekontoret kommer kommunens invånare och företagare få information och vägledning från fyra myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Servicehandläggare hjälper till med frågor som rör socialförsäkringar, pensioner och skatter. Dessutom kan både arbetssökande och arbetsgivare göra spontanbesök för att få hjälp med Arbetsförmedlingens digitala tjänster.

Servicekontorens tjänster är efterfrågade och kontoren har cirka 2,4 miljoner besök årligen. Fram till år 2023 utökar vi till 148 servicekontor.

Senast uppdaterad: 2021-11-01