Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar till servicekontoren i Göteborg

Den 15 november tar Statens servicecenters servicekontor i Göteborg över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Syftet med införandet är att arbetssökande och arbetsgivare ska få möjlighet till spontanbesök på servicekontor för att få hjälp med enklare ärenden och allmän information om Arbetsförmedlingens erbjudanden och tjänster. På servicekontoret går det också att få guidning i Arbetsförmedlingens digitala tjänster, skriva in sig som arbetssökande, aktivitetsrapportera, använda datorer för självservice samt för att skriva ut och fylla i blanketter.

– Nu blir det lättare för många av våra besökare när fler myndighetstjänster samlas under ett och samma tak. Vi ser fram emot att välkomna arbetssökande och arbetsgivare för att bland annat vägleda dem i Arbetsförmedlingens digitala tjänster, säger Eva Arnell, regionchef på Statens servicecenter.

– Samarbetet med Statens servicecenter är ett viktigt led i arbetet med att säkerställa en lokal närvaro och innebär att vi blir mer tillgängliga på fler platser. Det stärker våra möjligheter att hjälpa arbetssökande och arbetsgivare, säger Anna-Lena Wakenius, chef Arbetsförmedlingen Göteborg.

Kundtorgstjänsten finns på samtliga servicekontor i Göteborg:
Hisingen, Järntorget, Nordstan och Västra Frölunda.

Från den 15 november är det servicekontoren i Göteborg som tar emot spontanbesök som gäller Arbetsförmedlingens tjänster. Kunderna kan dessutom få stöd och vägledning i Arbetsförmedlingens tjänster av servicehandläggare på Arbetsförmedlingen i Gamlestaden. Den 15 november flyttar kundtorgen på Arbetsförmedlingen Centrum, Arbetsförmedlingen Gamlestaden, Arbetsförmedlingen Hisingen och Arbetsförmedlingen Mölndal till servicekontoren.

Kundtorgstjänsten finns nu på samtliga servicekontor i Västra Götalands län.

Arbetssökande med behov av bokade besök på Arbetsförmedlingen kommer även i fortsättningen att erbjudas denna möjlighet hos Arbetsförmedlingen.

Den 2 juli 2019 tecknades en överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter. Målet var att servicekontoren tar över den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg.

Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Sammanlagt har servicekontoren i landet drygt 2,4 miljoner besökare årligen.

Senast uppdaterad: 2021-11-08